• SYSTEMA M4A1 10.5吋鋁製外管
  • SYSTEMA M4A1 10.5吋鋁製外管

SYSTEMA M4A1 10.5吋鋁製外管

♦ FOR SYSTEMA M4
♦ 包含:鋁外管以及鋼製M14正牙火帽轉接頭
♦ 鋁外管:CNC全加工、表面軍規硬膜陽極處理
♦ 鋼製火帽轉接頭:CNC全加工、表面磷酸錳處理
型號 : SYSTEMA-M4-004
材質:鋁

相關產品