• SYSTEMA Mk16 DD GOV 10.3''鋼製外管
  • SYSTEMA Mk16 DD GOV 10.3''鋼製外管
  • SYSTEMA Mk16 DD GOV 10.3''鋼製外管
  • SYSTEMA Mk16 DD GOV 10.3''鋼製外管

SYSTEMA Mk16 DD GOV 10.3''鋼製外管

♦ FOR SYSTEMA
♦ 包含: 鋼外管、鋼製瓦斯座、不鏽鋼瓦斯導管以及鋼製火帽轉接頭
♦ 鋼製M14正牙火帽轉接頭
♦ 瓦斯座為鋼製CNC全加工、表面磷酸錳處理
型號 : SYSTEMA-M4-016
材質:鋼,不鏽鋼

相關產品